Vår historia

Det började med en Volvo BM 35, årsmodell 1952…

I maj månad, 1964, startade Göran Garnborn sitt företag, som snart skulle expandera och få en mycket positiv utveckling.

Maskinparken, vid starten, är enkel att beskriva; den bestod av en traktor, av ovannämnda modell, och en vagn.
Företaget var framgångsrikt och utvecklades successivt under 60- och 70-talen. Personal anställdes och 1974 började verksamheten drivas som aktiebolag. Stadig expansion skedde även under 80- och 90-talen.
Garnborns är ett företag som hela tiden utvecklas i takt med tiden och ett ökande kundunderlag.

Man har växt tillsammans med kunderna. Tillväxten i sig har aldrig varit det primära målet – expansionen har varit nödvändig för att kunna utföra uppdrag så effektivt som möjligt.

Skicka ett meddelande