Garnborns Åkeri & Maskin

~70 medarbetare med ca 60 enheter i form av lätta som tunga lastbilar, samt de flesta typer av entreprenadmaskiner såsom hjullastare, grävmaskiner, dumprar m.m.

Mer om oss

Maskinpark

Åkeri

Maskin & Grus

I vår roll som totalentreprenör på mark för snabbmatskedjor rör vi oss över stora delar av landet. I vårt uppdrag är det viktigt att hitta samarbetspartners på orten vi kommer till. Vi har under åren byggt upp ett stort kontaktnät över landet. Vårt senaste tillskott heter Garnborns Åkeri som vi fick rekommenderade inför nybyggnationen av Mc Donalds i Kallinge. Ett företag av den gamla stammen som är flexibelt och inriktat på problemlösning. Ett stort tack till alla från Garnborns som varit inblandade i vårt projekt

Christer Sandh på Br. Sandhs Entreprenad AB i Kinna

För oss handlade det om att hitta rätt kompetens för att undvika alla fallgropar som finns med så här stora projekt. Gärna ett företag med både bred och lång erfarenhet

Jag är imponerad på det sätt som arbetet fortlöpte. Man har vägt in tomtens naturliga egenskaper på vad jag upplever ett mycket bra sätt. Vi har även fått värdefulla tips om att tänka några år framåt. Nedlagda tomrör är ett exempel som man kanske om 10-20 år kommer att uppskatta mycket att det en gång gjordes

När det gäller Garnborns uppskattar jag också den enkla kommunikation och snabba återkoppling som hela tiden fanns under arbetets gång

Anders Nöjd ägare till Gamla Jernboden Ronneby

Det är ett samarbete i två riktningar som fungerar väldigt bra och håller en hög servicenivå. Asfalt är ett dyrt material och bilarna får inte stå stilla. Där håller Garnborns en väldigt hög servicenivå, inte minst tack vare att de har en egen serviceverkstad med duktiga medarbetare för sina bilar. De är framförallt väldigt flexibla. Har vi ett problem, så fixar de det. Det gäller oavsett vilken tid på dygnet vi ringer och behöver hjälp. Sedan är de väldigt duktiga på själva utförandet

John Persson, sitemanager för NCC Industry i Blekinge och nordöstra Skåne.

Vi ställer stora krav på den som transporterar våra pumpstationer. Det är inte alla som klarar av att hantera gods som är fyra till fem meter brett. Kompetens och kunskap är oerhört viktigt för att det ska fungera. Vi har använt oss av Garnborns i många år och de har det som krävs

Rikard Bäck Norvatek

Skicka ett meddelande