Om oss

Om Garnborns

Garnborns Åkeri & Maskin grundades 1964 av Göran Garnborn. Idag driver sönerna Niklas & Joakim Garnborn företaget. 2019 tillsattes en ny VD Joachim Liljegren.

Vi är idag breda inom entreprenad och åkeri, vi kan således vara en komplett leverantör på många områden.
Förutsättningarna för att lyckas som företag är ett stort driv och mycket slit, men också att inneha en trogen och väldigt yrkesskicklig personal. Vi har en verkstad och kontor på 1250 m2. 2020 investerade vi i en ny fastighet i Angelskog som vi har exploaterat och nu uppför en tvätthall för lastbilar och släp samt lager. Vi har under 2023 även investerat i solceller till två av våra fastigheter till en motsvarande effekt av 70 kwp.

Entreprenadprojekt

Jämte att hyra ut maskiner har vi också många egna entreprenadprojekt för att få en jämn beläggning i verksamheten. Vi har erfarenheter av att t.ex. anlägga golfbanor, göra allt markarbete till bostadsområden och industribyggen, anlägga vägar med mera.

Vi har ett flertal lastbilar som är anpassade för entreprenadverksamhet. Här finns ett femtiotal flak som täcker in de flesta användningsområden. I fordonsflottan finns till exempel spridermaskin avsedd för asfalteringsarbeten. Till åkerientreprenaden hör även vinterväghållning och där ingår plogning, saltning och sandning. Under våren har vi också fordon försedda med sopaggregat för renhållning av gator och vägar.

Ronneby Kommuns helägda bolag Miljö och Teknik AB är en återkommande beställare genom åren. Här har vi grävt för fjärrvärme, VA och elledningar, samt mycket annat. Vi har även flertalet RAM-avtal med kommunala och statliga beställare.

Vi kör också specialtransporter över hela Europa.

Högt, brett, tung eller långt spelar ingen roll, våra trailers klarar transporter av maskiner och gods som är tungt och tar mycket plats. Vi har exempel en jumbotrombontrailer med lastlängd upp till 19 meter, samt ytterligare specialanpassade trailers, liksom släp i olika storlekar och även lågbyggda.
”Vi ställer stora krav på den som transporterar våra pumpstationer. Det är inte alla som klarar av att hantera gods som är fyra till fem meter brett. Kompetens och kunskap är oerhört viktigt för att det ska fungera. Vi har använt oss av Garnborns i många år och de har det som krävs” säger Rikard Bäck Norvatek

NCC Industry är ett företag som hyr in våra asfaltsbilar och är med som underentreprenörer när vi har egna entreprenadprojekt. ”Det är ett samarbete i två riktningar som fungerar väldigt bra och håller en hög servicenivå. Asfalt är ett dyrt material och bilarna får inte stå stilla. Där håller Garnborns en väldigt hög servicenivå, inte minst tack vare att de har en egen serviceverkstad med duktiga medarbetare för sina bilar. De är framförallt väldigt flexibla. Har vi ett problem, så fixar de det. Det gäller oavsett vilken tid på dygnet vi ringer och behöver hjälp. Sedan är de väldigt duktiga på själva utförandet” säger John Persson, sitemanager för NCC Industry i Blekinge och nordöstra Skåne.

Vår åkeriverksamhet omfattar också transporter inom återvinning åt Stena Recycling AB. Åkeriets bilar med lastväxlare transporterar årligen X0 000 ton skrot i södra Sverige till Stenas återvinningsanläggningar.

Vi utför också en hel del fjärrtransporter för olika främst lokala kunder, och för detta ändamål och använder vi vår visirbil som gör det enkelt att lasta och lossa från sidorna.

Certifierade

Vi är certifierade med BB3-behörighet, vilket innebär att vi kan utföra förläggning av kraftkabel. Vi är även certifierade att utföra enskilda avlopp och vi har personal som är utbildad för sprängarbeten. Vår gedigna maskinpark borgar också för att det finns back up när vi åtar oss uppdrag.

Den geografiska inriktningen är framförallt östra Blekinge, där vi har upparbetat ett starkt kundnät.
Vi har också ständigt strävan efter att anpassa och förnya verksamheten efter dagens höga miljökrav.
Vi har lång erfarenhet och stor teknisk kunskap som säkra kundens kvalitet och förväntningar.

Hållbarhet

I företaget är de flesta av våra enheter idag av den senaste klassningen vad det gäller miljöhänseende. Alla våra fordon kan vi köra på HWO om kunden har önskemål om detta. Vi förnyar och anpassar verksamheten löpande efter dagens krav på miljö. Personalen utbildas kontinuerligt i branschspecifika utbildningar och har stor teknisk kunskap och erfarenhet som säkrar kundens kvalitet och förväntningar.

Vi har under 2023 även investerat i solceller till två av våra fastigheter till en motsvarande effekt av 70 kwp.

I vår roll som totalentreprenör på mark för snabbmatskedjor rör vi oss över stora delar av landet. I vårt uppdrag är det viktigt att hitta samarbetspartners på orten vi kommer till. Vi har under åren byggt upp ett stort kontaktnät över landet. Vårt senaste tillskott heter Garnborns Åkeri som vi fick rekommenderade inför nybyggnationen av Mc Donalds i Kallinge. Ett företag av den gamla stammen som är flexibelt och inriktat på problemlösning. Ett stort tack till alla från Garnborns som varit inblandade i vårt projekt

Christer Sandh på Br. Sandhs Entreprenad AB i Kinna

För oss handlade det om att hitta rätt kompetens för att undvika alla fallgropar som finns med så här stora projekt. Gärna ett företag med både bred och lång erfarenhet

Jag är imponerad på det sätt som arbetet fortlöpte. Man har vägt in tomtens naturliga egenskaper på vad jag upplever ett mycket bra sätt. Vi har även fått värdefulla tips om att tänka några år framåt. Nedlagda tomrör är ett exempel som man kanske om 10-20 år kommer att uppskatta mycket att det en gång gjordes

När det gäller Garnborns uppskattar jag också den enkla kommunikation och snabba återkoppling som hela tiden fanns under arbetets gång

Anders Nöjd ägare till Gamla Jernboden Ronneby

Det är ett samarbete i två riktningar som fungerar väldigt bra och håller en hög servicenivå. Asfalt är ett dyrt material och bilarna får inte stå stilla. Där håller Garnborns en väldigt hög servicenivå, inte minst tack vare att de har en egen serviceverkstad med duktiga medarbetare för sina bilar. De är framförallt väldigt flexibla. Har vi ett problem, så fixar de det. Det gäller oavsett vilken tid på dygnet vi ringer och behöver hjälp. Sedan är de väldigt duktiga på själva utförandet

John Persson, sitemanager för NCC Industry i Blekinge och nordöstra Skåne.

Vi ställer stora krav på den som transporterar våra pumpstationer. Det är inte alla som klarar av att hantera gods som är fyra till fem meter brett. Kompetens och kunskap är oerhört viktigt för att det ska fungera. Vi har använt oss av Garnborns i många år och de har det som krävs

Rikard Bäck Norvatek

Skicka ett meddelande