Åkeri

Åkerisidan

Parallellt med entreprenadmaskinarbeten driver Garnborns även framgångsrik åkeriverksamhet. Denna sida av företaget har varit särskilt expansiv under den senaste tioårsperioden. Antalet lastbilar har ökat från en handfull fordon i slutet av 1990-talet till 30 lastbilar samt tillhörande efterfordon.

Dessutom har vi ett antal transportörsavtal bland annat med Stena Recycling AB. Våra uppdrag som transportör är synnerligen skiftande. Våra tekniska resurser är kraftfulla och i kombination med hög kompetens och lång erfarenhet i företaget gör detta oss till en mycket flexibel transportpartner. Genom lastväxlarsystemet har vi utrustning för de allra flesta förekommande transporter, undantaget tempererade transporter.

Vi har ett antal fordonskombinationer bl.a.:

  • 2 kranbilar utrustade med jibb och skopa på 41 resp. 34 tonmeter
  • Schaktbilar för grus- och schakttransporter
  • Lastväxlarekipage
  • Maskinflak
  • Containrar och baljor
  • Liftdumperbil
  • Visirekipage
  • Maskintrailer
  • Jumbotrombontrailer

Specialtransporter

Specialtransporter, bl.a. till Norvatek, är ett arbetsområde där vi har spetskompetens. Vi har lång erfarenhet av att planera och genomföra exceptionellt tunga och skrymmande transporter. Ett antal lastbilar med lastväxlare står till vårt förfogande, liksom släp i olika storlekar samt utdragbara maskintrailers och lågbyggda släp. Ett femtiotal flak för de flesta användningsområden gör fordonsflottan komplett. Det finns även ett flertal mindre transport- och servicebilar.

Vi har specialutrustade lastbilar för asfalteringsarbeten. Dessa är även utrustade för vinterväghållning, såsom plogning, saltning och sandning.

Skicka ett meddelande