Maskiner

På maskinsidan finns det idag ca 30 enheter, rikligt utrustade för olika typer av uppdrag.
Här nedan kommer en uppdelning på maskinresurserna.

• Larvgrävmaskiner 2-33 ton:
  Volvo EC140 DL - 2013 (15 ton) (grävsystem)
  Volvo ECR250EL -2020 (27 ton) (grävsystem) 
  CAT 323 E -2021 (26 ton) (grävsystem) 
  CAT 318 F -2017 (20 ton) (grävsystem)
  CAT 308 -2018 (8 ton) 
  CAT 303,5 -2014 (4 ton) 
  Volvo EC18E -2019 (2 ton)

• Hjulgrävmaskiner:
  CAT 314 F 2 st -2018 (16 ton) (grävsystem)
  CAT 315 F-1 -2017 (18 ton) (grävsystem)
  Volvo EWR130E -2021 (12 ton)
  Volvo EWR 150E (2 st) -2017 (18 ton) (grävsystem)
  Hitachi ZX 190W-6 -2019 (+20 ton) (grävsystem)
  Hitachi ZX 140 WT-6 (-2017) (17 ton) (grävsystem)          
  Volvo EW 180 C (-2011) (+20 ton) (grävsystem)
  Tippvagnar till hjulgrävare

• Traktorgrävare:
  Hydrema 906 F - 2018
  Lännen 860 -2018

• Dumprar:
  
Volvo A25 E -2008, Volvo A25C -1999

• Bandlastare, bandtraktorer:
    CAT D6N LGP -2018 (17ton) (maskinstyrning)
    CAT D5H LGP - 1992 (17 ton)

• Lastmaskiner 5-15-20-25 ton:
  
CAT 938 M -2016 (16 ton) (finns våg)
   CAT 966 H -2007 (25 ton) (finns våg)
   Terex TL 80 -2018 (5 ton)
   LG35 GT med hyvel -2015 
   VOLVO L 90 H -2015 (finns maskinsystem + våg)  
   VOLVO L 120 -1992 (20 ton)

Traktor med vagn

Kunderna består av alltifrån storföretag, stat och kommun till privata.