Maskiner

På maskinsidan finns det idag ca 30 enheter, rikligt utrustade för olika typer av uppdrag.
Här nedan kommer en uppdelning på maskinresurserna.

• Larvgrävmaskiner 3,5-33 ton:
  Volvo EC140 DL
  Hitachi 250 LC (grävsystem)
  Cat 323 E (grävsystem)
  Cat 303,5 (minigrävare)
• Hjulgrävmaskiner:
  Cat 313 D
  Cat 315 F-1
  Terex TW 110
  Volvo EWR 150E
  Hitachi EX 215
  Hitachi ZX 140 WT-6 (grävsystem)          
  Volvo EW 180 C
• Traktorgrävare:
  Hydrema 928 D
  Hydrema 906 E
  Hydrema 906 F
• Dumprar
  
Volvo A25 E
• Bandlastare, bandtraktorer
   Cat, D6N LGP (maskinstyrning)
• Lastmaskiner 5-15-20-25 ton
  
Cat 938 M
   Terex TL 80
   LG35 GT
Traktor med vagn

Kunderna består av alltifrån storföretag, stat och kommun till privata.

Vår maskinpark