Maskiner

På maskinsidan finns det idag ca 30 enheter, rikligt utrustade för olika typer av uppdrag.
Här nedan kommer en uppdelning på maskinresurserna.

- Larvgrävmaskiner 3,5-33 ton, t.ex. Volvo EC140, Hitachi 250 LC, Cat 323E, Cat 303,5
- Hjulgrävmaskiner bland annat Cat 313D, Volvo EW200, Hitachi EX215, Hitachi ZX140WT-3
- Traktorgrävare, t.ex. Hydrema 928D, Hydrema 906E, Volvo EL70
- Dumprar
- Bandlastare, bandtraktorer Cat D5, D6, LGP
- Lastmaskiner 5-15-20-25 ton
- Kunderna består av alltifrån storföretag, stat och kommun till privata.

Vår maskinpark